Spoločnosť Výskum a inovácie s. r. o. vyrába jedinečné stavebné materiály – tepelnoizolačné omietky HurajIzol – podľa úžitkového vzoru (patentu) zakladateľa podniku Jozefa Huraja z roku 2005 s využitím drveného polystyrénu.  Naše malty sú zmesou polystyrénu a doplňujúcich prísad, ktoré im dodávajú stálosť, pevnosť a priedušnosť podľa presne stanovenej receptúry pre daný druh malty.

CERTIFIKÁTY

Vo výrobe používame vlastné originálne technické riešenie drviaceho stroja, ktorým spracúvame odpadový polystyrén. Znižujeme tak náklady producentov odpadu na jeho zneškodňovanie a zároveň ho ekologicky zhodnocujeme.

„Keď sa pred niekoľkými rokmi stále viac hovorilo o zatepľovaní, hľadal som riešenie pre svoj dom. Začal som študovať problematiku a skúmať materiály dostupné v stavebninách v mojom okolí. Porovnával som vlastnosti materiálov a presvedčil som sa, že sú medzi nimi veľké, najmä kvalitatívne rozdiely. Väčšinou som vôbec nebol nadšený. Priznám sa, že mi to nedalo spávať, veď ak do niečoho investujem čas a energiu, nech je to efektívne. Zateplenie je predsa riešenie na dlhé roky. A ja chcem zatepliť kvalitne!“

Jozej Huraj, zakladateľ podniku

 

Pri realizácií sa nesnažíme o rýchlosť. Akokoľvek rovné, tzv. uponáhľané a nevyzreté omietky, kde nedôjde k dokonalému chemickému procesu a vysušeniu, Vás tieto v konečnom dôsledku budú stáť viac času, opráv a peňazí.

V prípade, že omietku nanesieme podľa návodu, pomôžeme zvýšiť povrchovú teplotu konštrukcie a múrov nad teplotu rosného bodu a tak zamedziť tvorbe plesní a húb.

Dodržaním správneho postupu výrobcom získame :

 

  • Kvalitnejšie bývanie
  • Podstatné zníženie nákladov na vykurovanie v zimnom období a nákladov na klimatizáciu v lete
  • Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti

 

Pár slov zakladateľa podniku Jozefa Huraja:

„Na začiatku som skonštruoval drviaci stroj na spracovanie odpadového polystyrénu. Takto podrvený polystyrén s väčšou frakciou sa používa na zateplenie betónov. Aby som mohol polystyrén čo najefektívnejšie využívať aj v inej oblasti, musel som čo najlepšie poznať jeho vlastnosti. Každým rokom na základe nových nápadov a skúšok, mám čoraz viac skúseností. Každá skúška musí spĺňať prísne podmienky. Tieto podmienky sú dané a testované samotným počasím. Ako príklad môžem spomenúť nanesenie polystyrénovej malty na plot, ktorý je zhotovený z betónových tvárnic. Uvedená malta je tam už viac ako 10 rokov bez akýchkoľvek zmien. V prípade záujmu je možnosť sa kedykoľvek presvedčiť priamo na mieste. Je síce pravda, že 10 rokov nie je na maltu veľa, no v tomto prípade je to predsa len trochu iné. Na miesto na ktoré sa malta aplikovala nie je nijako pripravované a nie je ani pod strechou či prístreškom. Takto je malta celoročne vystavená pôsobeniu vplyvu počasia, čiže dažďu, vetru, mrazu i horúčavám. Počas dažďa nasáva vodu. Táto sa po dlhšom či kratšom čase vysuší, v zime veľa krát zamrzne a odmrzne. Toto sa opakuje niekoľko krát mesačne, nehovoriac o tom koľko krát sa tento proces udeje ročne. Som presvedčený, že takýto druh skúšok je dobrou zárukou zatepľovacej malty, ktorú preveril čas a výkyvy počasia a ktorého sme svedkami.

Prečo práve polystyrén? Základnou surovinou na výrobu penového polystyrénu je speňovateľný polystyrén vo forme perlí, ktoré obsahujú 6-7% pentanu ako nadúvadla. Tieto perly, alebo aj guličky, o rozmeroch 0,3 až 2,8mm sú potom dodávané výrobcom penového polystyrénu. Styren a pentan sú látky, ktoré sa bežne vyskytujú v prírode. Styren sa nachádza vo veľa druhoch potravín a pentan v prírode vzniká aj v zažívacích systemoch zvierat ako aj pri rozklade rastlín pôsobením mikroorganizmov. Tieto látky sa v priemysle vyrábajú z ropy. Polystyrén nie je toxický a dráždivý. Má vynikajúce tepelno – izolačné vlastnosti. Jeho štruktúra je tvorená veľkým množstvom uzavretých buniek, ktoré obsahujú veľa vzduchu a ten ma malú tepelnú vodivosť. Penová hmota sa skladá z asi 2% polystyrénu a 98% vzduchu. Penový polystyrén neobsahuje a nikdy neobsahoval látky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme, ktorú poznáme ako freóny.

Pretože polystyrén nie je rozpustný vo vode, má uzavretú bunkovú štruktúru bunky, nenasáva do seba žiadnu vodu. K tomu môže dochádzať len do určitej miery a to len v póroch medzi vzájomne zvarenými polystyrénovými guličkami. Tento fakt je veľmi dôležitý a spôsobuje to, že tepelno – izolačné vlastnosti polystyrénu sa nemenia ani pri dlhodobom pôsobení vody a vlhkosti. Po vyschnutí sa hodnoty vracajú na pôvodné, zatiaľ čo u iných izolačných materiálov dochádza aj pri krátkodobom pôsobení vody k prechodnej alebo úplnej strate tepelne – izolačných schopností. Penový polystyrén má hmotnosť od 15 do 30kg/m3 a faktor difúzneho odporu (u) od 20 do 100. Je ľahký, nevytvára živnú pôdu pre mikroorganizmy, nehnije, neplesnivnie, nepráchnivnie. penovému polystyrénu neuškodia ani pôdne baktérie. Neškodí životnému prostrediu neznečisťuje vodu. O tom, že je hygienicky nezávadný sa môžeme presvedčiť aj tým, že z toho istého materiálu sa vyrábajú aj obaly a tácky pre potravinový priemysel.

Tieto je nespochybniteľné vlastnosti som použil na zhotovenie nových druhov mált. Malty sú ako také na stavbách stovky rokov a ich životnosť je ako stavba sama. Jedinou nevýhodou je to, že sú chladné. Nevhodnou, prípadne žiadnou izoláciou sú nasiaknuté vodou, ktorá túto omietku poškodzuje. Ide o vnútorné aj vonkajšie omietky. Tie sú stále mokré a nevyschnú ani počas najväčších horúčav. Stavby sa týmto znehodnocujú, vykurovanie je neefektívne, miestnosti sú trvalo vlhké a na pocit stále chladné. Vlhkosť navyše vytvára veľmi dobré podmienky pre tvorbu plesní, ktoré sú zdraviu škodlivé. Nové druhy mált do veľkej miery tieto nedostatky odstraňujú. V zatepľovacích maltách je 70 až 90% upraveného polystyrénu, ktorý nenasáva žiadnu vodu, čiže je suchý a hreje. To však neznamená že nedýcha. Jeho priedušnosť spočíva v jedinečnom druhu niekoľkých druhov pojív, ktoré sú chránené úžitkovým vzorom firmy. Na vytvrdenie a stálosť  sa používajú cementy najvyššej kvality. Zlúčením týchto produktov sú zaručené vysoké a nemenné vlastnosti zatepľovacích mált po celú dobu stavby.“