Spoločnosť Výskum a inovácie s. r. o. vyrába jedinečné stavebné materiály – tepelnoizolačné omietky HurajIzol – podľa úžitkového vzoru (patentu) zakladateľa podniku Jozefa Huraja z roku 2005 s využitím drveného polystyrénu.  Naše malty sú zmesou polystyrénu a doplňujúcich prísad, ktoré im dodávajú stálosť, pevnosť a priedušnosť podľa presne stanovenej receptúry pre daný druh malty.

CERTIFIKÁTY

Vo výrobe používame vlastné originálne technické riešenie drviaceho stroja, ktorým spracúvame odpadový polystyrén. Znižujeme tak náklady producentov odpadu na jeho zneškodňovanie a zároveň ho ekologicky zhodnocujeme.

„Keď sa pred niekoľkými rokmi stále viac hovorilo o zatepľovaní, hľadal som riešenie pre svoj dom. Začal som študovať problematiku a skúmať materiály dostupné v stavebninách v mojom okolí. Porovnával som vlastnosti materiálov a presvedčil som sa, že sú medzi nimi veľké, najmä kvalitatívne rozdiely. Väčšinou som vôbec nebol nadšený. Priznám sa, že mi to nedalo spávať, veď ak do niečoho investujem čas a energiu, nech je to efektívne. Zateplenie je predsa riešenie na dlhé roky. A ja chcem zatepliť kvalitne!“

Jozej Huraj, zakladateľ podniku