Prečo sa okná rosia?

 

Hlavnou príčinou je vlhkosť. Pri starých a klasických oknách s netesnosťou medzi rámom a krídlom dochádzalo k pasívnemu vetraniu. Teplý vzduch je schopný udržať väčšie množstvo vlhkosti ako studený vzduch. Akonáhle sa teplý vzduch priblížil k chladnejšiemu predmetu, ochladil sa a nadbytočná vlhkosť sa nám vyrážala. Hlavne to bolo možné pozorovať v zimnom období, keď nám mráz vymaľoval kvety na skle.

Pri nových typoch okien, zabúdame na dôležitú vec, na ich tesnosť. Plastové okná s izolačnými dvojsklami sú mnohonásobne tesnejšie ako okná predchádzajúcej konštrukcie. Tým pádom nie je Váš byt, tak ako predtým, nedobrovoľne vetraný. Teraz musíte vetrací proces prispôsobiť týmto novým podmienkam.

Vodné pary produkované dýchaním, pary z varenia, zalievania rastlín, umývania, negatívne ovplyvňujú relatívnu vlhkosť v byte. Len pri spaní človek vydýchne za noc až 1 liter tekutín. Zvýšenú vlhkosť môžeme pozorovať hlavne v jesennom období. Pri nesprávnom vetraní môže mať za následok tvorbu plesní v bytoch.

Navlhnuté obvodové steny, prípadne zle odizolované podlahy, alebo zatekajúce stropy zvyšujú vlhkosť v byte. Preto je nutné najskôr odstrániť príčinu vlhkosti, inak nám budú problémy s plesňami neustále pretrvávať. To isté platí aj pre novostavby.

Rýchla realizácia a ukončenie stavby pri uzavretí objektu kvalitnými oknami majú za následok to, že sa zvýši aj interiérová vlhkosť v byte. Vlhkosť znižujeme pravidelným vetraním vnútorných priestorov čím vo zvýšenej miere zamedzíme vzniku plesní.

Ak sa nám začne vytvárať kondenzácia v miestnosti, je to zapríčinené dvomi faktormi :

  • nízkou teplotou vzduchu
  • vysokou vlhkosťou

 

V dnešnej neistej dobe, kedy je potreba úspory každého eura, by sme Vám aj my radi ušetrili Váš čas a peniaze. V tomto sa výrazne líšime od iných dodávateľov.

Naše polotovary sú hermeticky uzavreté a nie sú znehodnotené vonkajšími vplyvmi (napr. vlhkosťou, mrazom, teplom…)

Teda Vy sami si určíte kedy budete s maltami pracovať a nemusíte sa obávať o kvalitu aj po niekoľkých mesiacoch od kúpy, kde uvdené hodnoty produktu sú nemenné.